.

Zajęcia wyrównawcze

powrót 

W roku szkolnego 2016/2017 na zajęcia wyrównawcze

z edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, matematyki, j.angielskiego i historii uczęszczają uczniowie z klas  I-VI.

 

Cele ogólne : 

1.  doskonalenie  umiejętności  czytania,  słuchania, poprawnego wypowiadania się,

2.  rozwijania pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego  oraz logicznego rozumowania.

3.  wyrabianie umiejętności pracy w zespole

4.  wyrabianie systematyczności i wytrwałości

5.  uzupełnianie braków w wiadomościach

6.  kształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego

 

 

.