.

Wychowanie komunikacyjne

powrót
 

W roku szkolnym 2016/2017 na zajęcia z wychowania komunikacyjnego uczęszczają uczniowie klasy IVa i kl.IVb.
Zajęcia realizowane są przez panią Małgorzatę Adamowską.

 

Cele ogólne:

- zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności do uzyskania karty rowerowej,

- kształtowanie partnerskich, nie agresywnych zachowań na drodze,

- wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych uczestników ruchu drogowego,

- zapoznanie z przepisami, znakami i zasadami ruchu drogowego obowiązującymi kierującego rowerem,

- utrwalenie i uzupełnienie wiadomości dotyczących przepisów o ruchu pieszych.

 

Zadania szczegółowe:

- Przepisy o ruchu pieszych - przypomnienie

- Orientacja w terenie najbliższego otoczenia, infrastruktura drogowa

- Prawidłowe przygotowanie i eksploatacja roweru a bezpieczeństwo jazdy w ruchu drogowym

- Podstawowe przepisy o ruchu rowerów

- Jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym kierując rowerem

- Rower jako ekologiczny środek transportu

- Nieprawidłowe zachowania rowerzystów, które mogą stać się przyczyną wypadków drogowych

- Jazda w złych warunkach atmosferycznych i podczas ciemnej pory doby

- Postępowanie w razie wypadku

- Zawartość apteczki pierwszej pomocy i jej prawidłowe wykorzystanie

- Etapy udzielania pierwszej pomocy

Praca uczniów na zajęciach polega na rozwiązywaniu problemów, z jakimi uczeń styka się w rzeczywistości w ruchu drogowym i otaczającym go środowisku.
Zajęcia przede wszystkim sprzyjają samodzielnemu myśleniu uczniów, tworzeniu mody na inne, bezpieczne i kulturalne zachowania w ruchu drogowym a więc nie sprowadzają się jedynie do nauki przepisów o ruchu drogowym i kierowania rowerem.
Do osiągnięcia zamierzonych celów prowadzą dyskusje oraz nauczanie problemowe. Uczniowie podczas zajęć tworzą plansze, makiety, znaki, przygotowują scenki dla młodszych kolegów i koleżanek. Wykorzystają usługową rolę komputera i Internetu, w którym strony WWW są ogromną kopalnią wiedzy na ten temat. Komputer pozwala na stosowanie ćwiczeń symulacyjnych w sprawdzaniu wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach.

.