.

O szkole

powrót
 

Patronem naszej szkoły jest Henryk Sienkiewicz >>>

 

"Trzeba przede wszystkim coś ogromnie umiłować, a wówczas miłość będzie parła do czynu i z pomocą rozumu znajdzie drogę"

H.Sienkiewicz

 
 

Charakterystyka szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Strzelcach  jest placówką publiczną malowniczo położoną na trasie Chodzież - Szamocin.

.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chodzież.

 

 

 

 
 

Posiadamy:

 
     
. . .
  -  sztandar  
 

-  Hymn Szkoły

 
     
.

.

.
 

Zapewniamy:

 
. . .
 
. . .
. . .

dostęp do biblioteki szkolnej;

 opiekę w świetlicy do 15.30;

-  dojazdy szkolnym autobusem;

. .
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy:

 
     

-  wysoko wykwalifikowaną kadrę

-  naukę j.angielskiego już od klasy "O"

-  naukę j.niemieckiego już od klasy 4

zespoły dydaktyczno-wyrównawcze

-  zajęcia logopedyczne

dodatkowe zajęcia  z j.polskiego, biologii, matematyki i informatyki

zajęcia dla dzieci wybitnie uzdolnionych

-  bezpłatne zajęcia w ramach kółek zainteresowań

-  pracownię komputerową z dostępem  do Internetu

-  dostęp do komputerów

 - zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej

     
 
 
. . .
 
 
. . .
. . .

 

 

 

 
     
 

Organizujemy:

 
     
 
 
. . .
 
wycieczki i liczne imprezy kulturalno-oświatowe
-  wyjazdy do teatru
-  dodatkowe zajęcia sportowe
-  dyskoteki okolicznościowe
- uczestniczymy w akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosz
     

W szkole działają:

     
-  Samorząd Uczniowski
-  SKO
-  chór
-  zespół teatralny
     
     
 

Redagujemy:

 
     

-  szkolną stronę WWW - www.spstrzelce.erydan.net

 

 
 

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:

 
     
 
 
     
 
 
     

Radą Rodziców

-  Radą Sołecką

Parafią    

-  Instytucjami i Zakładami Pracy

-  Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży

-  Bankiem Zachodnim WBK

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

-  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 w Chodzieży

 
 

 ZAPRASZAMY !

 
.