.

Samorząd Uczniowski

powrót 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Renata Superczyńska

 

W roku szkolnym 2016/2017

przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest  Karolina Dyoniziak.

 
 
.