.

Rada Rodziców

powrót 
 

20 września odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych, na którym podsumowano działalność w roku szkolnym 2016/2017.

Uchwalono skład nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018, która już podjęła pierwsze zadania:

 
- w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalono program wychowawczo-profilaktyczny
(art. 84, ust. 2, pkt 1 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.)
- przyjęto harmonogram dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2017/2018
- ustalono wysokość składki na fundusz Rady Rodziców – składka wynosi 30 zł rocznie od rodziny (możliwość wpłat w ratach)
 
 
 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach:

Przewodnicząca: Ewa Czekalska
Zastępca przewodniczącej: Anna Ślesińska-Nowak
Skarbnik: Agnieszka Wojtaszek
Sekretarz: Magdalena Nowak
Komisja Rewizyjna: Daria Kucharska, Izabella Pufalska

Członkowie: Joanna Drejerska, Katarzyna Bukowska, Kamila Piotrowska, Magdalena Politowska, Katarzyna Cholewińska

 
 
 
 
 
 
 
.