.

Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

powrót 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach w projekcie bierze udział 30 uczniów z klas I, II i III. Szkolnym koordynatorem projektu jest Dorota Szymańska - nauczyciel w-f i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia odbywają się  w czwartki na basenie "Delfin" w Chodzieży pod fachowym okiem instruktorów.

 
 
 

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Gminy Chodzież. Główne cele projektu to oswojenie z wodą, nauka pływania, promocja zdrowia, rozwijanie zainteresowań sportowych oraz nauka w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 
 
 

 

 
.