.

"Szkolny Klub Sportowy"

powrót 

W roku kalendarzowym 2017 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach realizowany był program upowszechniania sportu dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy”.

 

Głównym jego celem było umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w szkole.

 
 

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywały się w wymiarze: 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z klasami młodszymi prowadziła p.Dorota Szymańska. Natomiast uczniowie klas IV-VII brali udział w grach zespołowych prowadzonych przez p.Karola Wincenciaka.

Sks-y odbywały się w szkole w Strzelcach  w okresie wiosennym oraz w Zacharzynie w okresie jesiennym.

 

 

 

 

 

Cele projektu:

Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.

Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

 
 

 

K.Wincenciak

.