.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

powrót
W okresie od  maja do 31 grudnia 2018 roku w naszej szkole realizowany był Priorytet 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 

Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W wyniku realizacji programu nasza biblioteka otrzymała 4000 zł z budżetu państwa i 1000 zł z budżetu organu prowadzącego. Z pieniędzy tych zakupiono do biblioteki 220 książek. Zakupu książek dokonaliśmy po konsultacjach z Radą Rodziców,  Samorządem Uczniowskim oraz nauczycielami. Formy konsultacji były następujące: ankiety, rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami o ich preferencjach czytelniczych. W realizacji  programu uczestniczyli wszyscy nauczyciele i klasy I-VIII.  W dołączonej prezentacji przedstawiliśmy wszystkie działania jakie wykonaliśmy podczas realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 
 
prezentacja >>>
 
.