.

Zabawy z programowaniem

powrót 

Zgodnie z jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, jakim jest rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, w roku szkolnym 2016/2017 wprowadzona została do strzeleckiej szkoły innowacja pedagogiczna w ramach pilotażowego wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.

 
 

Głównym celem innowacji jest:

 
- kształtowanie umiejętności kreatywnego, logicznego myślenia, wnioskowania oraz rozwiązywania problemów i komunikowania się z wykorzystaniem komputera,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji,
- rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętność pracy zespołowej.
 
 

Spodziewane efekty z uwzględnieniem nowatorstwa:

 
- przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym,
- poznanie procesu kodowania w programach Scratch oraz Logomocja,
- poszerzenie kompetencji z zakresu umiejętności programowania i obsługi nowoczesnych narzędzi ICT.
 
 
 

Opis innowacji:

 
Innowacja dotyczy uczniów klas 4-6. Plany pracy zajęć komputerowych obowiązkowych zostaną zmodyfikowane i rozszerzone o naukę programowania. Realizacja dodatkowej godziny dla chętnych dzieci z klas VI.
 
 
 

 

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017

 

Chętni uczniowie klas VI w trakcie dodatkowych godzin pozalekcyjnych realizowali założenia autorskiego projektu "Zabawy z programowaniem". Natomiast w klasach 4-6 podczas zajęć komputerowych wprowadzono dodatkowe treści dotyczące programowania i logicznego myślenia. Do realizacji zajęć i tematów wykorzystano środowisko programistyczne programu Scratch i Logomocja.

 
 
Podsumowaniem całorocznej nauki było napisanie własnej gry pn. Labirynt. Tego zadania podjęła się trójka uczniów, którzy zdobyli tytuł "Młodego Programisty": Kajetan Najda, Amelia Grabowska i Zuzanna Graczyk.
 
 
M.Adamowska
.