.

Program Edukacyjno-Terapeutyczny

ORTOGRAFFITI

powrót 

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie ORTOGRAFFITI, który jest organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

 
Co to jest ORTOGRAFFITI?
 To program  Edukacyjno–Terapeutyczny;  kompleksowy system pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania (w tym dzieci ryzyka dysleksji i ze stwierdzoną dysleksją).
 

 
Uczniowie pracujący na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:
- usprawniają funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, percepcyjno-motoryczne i współdziałanie ze sobą tych funkcji, a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;
- doskonalą swoje umiejętności w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisania;
- kształtują  umiejętność płynnego czytania, zwłaszcza techniki czytania i rozumienia czytanego tekstu,
- poszerzają zakres słownictwa i wiadomości;
- rozwijają sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;
- uczą się stosować autokontrolę i autokorektę.
 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez nauczycielkę języka polskiego Małgorzatę Dominiak. W zajęciach uczestniczą uczniowie kl.IV-VI.

Uczestnicy programu,  po całorocznej pracy, przede wszystkim poprawiają swoją komunikację interpersonalną w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel; poznają sztukę kompromisu, stają się bardziej  cierpliwi i wyrozumiali wobec innych.
 
Wszyscy uczestnicy programu  za swoją wytężoną pracę na podstawie Programu Ortograffiti, za sumienność i pilność w realizacji podjętych zadań, za wytrwałość w pokonywaniu trudności zostają nagradzani dyplomami i drobnymi upominkami.

.M.Dominiak

 
.