.

Nie pal przy mnie proszę

powrót 
 

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. 

 

Cel główny programu:

- Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.
 
Cele szczegółowe programu:
- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .
 
 

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 
CO TO JEST ZDROWIE?
 
OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 
CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 
CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 
NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!
 
 

Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

 

Zaplanowane przedsięwzięcia:

- przeprowadzenie zajęć wg tematów zawierających się w programie
- włączenie pielęgniarki szkolnej do realizacji wybranych tematów
- przeprowadzenie ankiety wśród dzieci
- organizacja konkursów plastycznych
- propagowanie zadań wśród dorosłych - ulotki, wystawki prac dzieci
- prezentowanie prac podczas obchodów:
 * 21 listopada - Światowego Dnia Rzucania Palenia
 * 7 kwietnia - Dnia Zdrowia
 * 31 maja - Światowego Dnia bez Papierosa
 
 
.