.

Matematyka Innego Wymiaru

powrót   

Matematyka Innego Wymiaru to innowacja prowadzona w szkole w roku szkolnym 2012/2013

Projekt nosił nazwę:„MATEMATYKA INNEGO WYMIARU –

organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”.
 
 

Adresatami innowacji byli uczniowie i uczennice dobrowolnie zgłaszający się do udziału i chcący uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach z matematyki. Innowacja obejmował również nauczycieli, którzy zgłosili się do realizacji projektu w szkole.

 

Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji zakładał również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów przez przeprowadzenie „Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”.  W trakcie roku szkolnego uczniowie nauczyciel prowadzący i uczniowie biorący udział w projekcie, po zalogowaniu otrzymywał dostęp do portalu edukacyjnego ELITMAT SPACE, na którym dostępne były przygotowane  poszczególne materiały dydaktyczne. Ważnym etapem działań innowacyjnych było przeprowadzenie w szkole „Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” dnia 18 kwietnia 2013 roku.

 
 

Efekty zastosowanej innowacji:

- Zauważono wzrost świadomości znaczenia matematyki w szkole, życiu codziennym i zawodowym
u  uczestników projektu

- Wśród uczniów biorących udział w projektu rozwinęła się umiejętność logicznego myślenia.

- Odnotowano zdecydowany wzrost umiejętności matematycznych u uczniów.

- Zauważono wśród uczniów zwiększenie motywacji do nauki oraz zaufania we własne siły.

- Nauczyciel biorący udział w projekcie zadeklarował wzrost swoich kwalifikacji zawodowych.

- Nauczycieli biorący udział w projekcie wyraził chęć wykorzystywania systemu T-L-S w praktyce zawodowej

- Uczniowie jak i nauczyciel biorący udział w projekcie pozytywnie oceniają przeprowadzony w szkole
w ramach projektu konkurs „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży” i wyrażają chęć uczestnictwa w jego kolejnych edycjach.

 

D.Pływaczyk

.