.

 "Mały Mistrz"

powrót 

 

"Mały Mistrz" jest projektem innowacyjnym. Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy.

W Szkole Podstawowej w Strzelcach programem objęte są dzieci z klasy I.

Cele i założenia programu realizowane są podczas zajęć wychowania fizycznego przez p.Małgorzatę Marszałek - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, przy czym jedna godzina zajęć prowadzona jest w obecności nauczyciela wychowania fizycznego - p.Karola Wincenciaka.

 
 
 

Ideą projektu jest zachęcenie dzieci do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.

 
 

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny.

 
 

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką:

Rowerzysta -Turysta,

Gimnastyk -Tancerz,

Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz,

 Piłkarz,
Lekkoatleta,

Pływak - Wodniak.

 

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. 

 

 

 

 
.