„Mój konik, czyli jak poradzić sobie z kruczkami w osiąganiu własnych celów”

powrót

Siedmioro uczniów  klasy ósmej uczęszczało od października 2019 r. do 14 stycznia 2020 roku  na zajęcia zorganizowane  przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań ( filia w Pile ) z funduszy unijnych pod nazwą KRUK pt. „Mój konik, czyli jak poradzić sobie z kruczkami w osiąganiu własnych celów”. 

 
 
 

Program Edukacyjny KRUK opracowali specjaliści z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Zakłada on wykorzystanie wielu niestandardowych i nieoczywistych metod kształcenia. Program powstał w ramach projektu, którego celem jest wsparcie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli z północnej Wielkopolski. Kształcenie kompetencji, to proces inny niż przekazywanie informacji i wiedzy. Wymaga zmiany podejścia edukacyjnego i przełamania wielu stereotypów.

 

Autorzy Programu zaproponowali rozwiązania dydaktyczne i metodyczne najbardziej efektywne w kształceniu kompetencyjnym, a jednocześnie zgodne z dorobkiem wybitnych pedagogów oraz wnioskami z najnowszych badań neuronauk, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej.

 
Głównymi zadaniami  naszych uczniów było:
· zdobywanie i weryfikacja informacji,
· rozwiązywanie problemów,
· skuteczna komunikacja,
· współpraca w grupie,
· planowanie i ocena działań,
· podstawy myślenia badawczego,
· kreatywność.
 

W I edycji kursu realizacji projektów dla uczniów uczestniczyło ponad pięćdziesięciu uczniów siedmiu szkół z obszaru północnej Wielkopolski (I LO im. Świętej Barbary w Chodzieży, ZSO w Krzyżu Wielkopolskim, SP w Strzelcach, SP w Wiktorówku, SP nr 1 w Pile oraz ZS w Starej Łubiance i ZS w Szydłowie).

 

Ich zadaniem było zdefiniowanie, zaplanowanie i przeprowadzenie działań, zmierzających do rozwiązania wybranego i ważnego dla nich problemu dotyczącego komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym.

 
 
 

Po długich naradach młodzież postanowiła zrealizować projekt pt.: „Zanikanie emocji i uczuć we współczesnym świecie” poświęcony problematyce znaczenia i ekspresji emocji dla tworzenia i utrzymania prawidłowych relacji społecznych.

 

Wszyscy uczestnicy zostali rozdzieleni na pięć ok 10-os. zespołów zadaniowych projektu, których członkinie i członkowie pracowali w obszarze swoich zainteresowań i predyspozycji:

 

– zespół badawczy podjął się przeprowadzenia internetowej ankiety wśród szkolnych rówieśników chcąc dowiedzieć się czy osoby badane obserwują zjawisko zanikania emocji i uczuć w swoim otoczeniu. Jak pokazały wyniki badania, ponad połowa ankietowanych zgadza się z założeniem, że coraz rzadziej okazujemy uczucia innym osobom. Blisko 50% ankietowanych uważa, że ma problemy z okazywaniem emocji, a zdecydowana większość (80%) próbuje rozwiązywać swoje problemy, zwracając się do innych osób (przyjaciół, rodziców, pedagoga szkolnego);

 

– zespół prozdrowotny opracował prezentację pt.: „Poradnik o emocjach”, zawierającą najważniejsze informacje o higienie i zaburzeniach emocjonalnych. Możemy dowiedzieć się z niego m.in. jakie towarzyszą nam emocje w życiu oraz jaką pełnią rolę;

 

– zespół społeczny postanowił nagłośnić zjawisko pogłębiającej się ignorancji w zakresie ludzkich uczuć i problemów emocjonalnych. Przedstawicielki zespołu przeprowadziły sondę uliczną na ten temat oraz stworzyły młodzieżowy kanał w serwisie YouTube  pn. „Cisza przed burzą”, na którym wkrótce pojawią się krótkie filmy przedstawiające efekty realizacji projektu;

 

– zespół techniczny wspierał wszystkich w realizacji ich pomysłów: stworzył dysk internetowy niezbędny do sprawnej wymiany informacji i materiałów, przygotował grafiki na kanał YouTube oraz obsługiwał uczestników w trakcie nagrywania filmików i późniejszego ich montażu;

 

– zespół zarządców czuwał nad postępami prac młodzieżowego projektu. Dzięki ich opiece i kierownictwu udało się młodzieży osiągnąć wszystkie zakładane wskaźniki!

 
(Do promocji zdarzenia wykorzystano zdjęcia opublikowane na stronie Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile)

 

Wkrótce na kanale YouTube „Cisza przed burzą” zostaną opublikowane wszystkie materiały przygotowane przez poszczególne zespoły zadaniowe.
 

Uczestniczki i uczestnicy kursu otrzymali wsparcie tutorskie w rozwoju kompetencji miękkich, planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz nawiązywaniu i pogłębianiu relacji społecznych.

     Wszyscy uczniowie biorący udział w kursie mieli zapewniony nieodpłatny udział w zajęciach, transport, ubezpieczenie, poczęstunek. Dodatkowo każdy z uczestników wykonał test predyspozycji zawodowych i otrzymał profesjonalnie opracowane C.V.

 

 

M.Marszałek

.