.

Cybernauci

powrót
„Cybernauci" to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. To nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
 

 Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach zgłosiła swój akces w realizacji tego projektu w listopadzie 2016 r.

Szkolnym koordynatorem realizowanych zadań projektu jest Małgorzata Adamowska.

 

Zadania

1

Pierwszym zadaniem było zapoznanie się z celami i założeniami tak ważnego dla wszystkich przedsięwzięcia jakim jest bezpieczeństwo w sieci i świadome korzystanie z jego zasobów.

Przeprowadzono szereg zajęć w klasach 4-6, wyświetlano filmy, tworzono mapy myślowe i komiksy a wszystko po to by uświadomić dzieciom jak ważna jest rozwaga i myślenie. Podsumowaniem był konkurs wiedzy oraz quiz dla dzieci młodszych.

dalej >>>

2

Grudzień 2017 był miesiącem szkoleń zarówno dla dzieci, nauczycieli jak i rodziców, które przeprowadziła Emisariuszka Katarzyna Czubińska.

dalej >>>

3

Już po raz czternasty w Polsce, a dziesiąty w strzeleckiej szkole obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej akcji „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” zwracało uwagę na rolę każdego użytkownika sieci, na poszanowanie innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów.

dalej >>>

 

Zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń Konkursowych organizowanego w ramach projektu "Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci" – czekamy na wyniki!

”Dziękujemy za przesłane relacje konkursowe! Bardzo się cieszymy, że temat bezpieczeństwa w sieci jest dla Was tak ważny! Wiele szkół kontynuowało temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia w sieci, angażując całą swoją społeczność szkolną” .
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania szkoły!  :)

Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci Fundacja Nowoczesna Polska

 
.