.5

Plan lekcji

rok szkolny 2019/2020

I półrocze

powrót  
Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Środa 8.00
j.polski 24 zajęcia dodatkowe 23

religia

19
wf 26 j.angielski 17 geografia 19

j.niemiecki

14
gddw 19 biologia 23 j.polski 24
j.angielski 17 wf 25 matematyka 18 matematyka 18
matematyka 18 j.polski 24 informatyka 19
religia 17 chemia 23 wf 26 j.angielski 17

fizyka

23

historia

17

j.angielski

17

wf

25
   

  zaj. dodatk.

 

wf

25    
Czwartek 8.00
  Piątek 8.00
biologia 23 j.polski 19
geografia 19 j.niemiecki 14
matematyka 18 chemia 23
j.polski 24 muzyka 19
fizyka 23 j.angielski 17 wf 25
historia 14 wf 26 j.angielski 17
plastyka 14 wf 26    
zajęcia dodatkowe      
.