.5

Plan lekcji

rok szkolny 2019/2020

II półrocze

powrót  
Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Środa 8.00
j.polski 24 informatyka 19

religia

17
wf 26 j.angielski 17 geografia 19

j.niemiecki

14
gddw 19 biologia 23 j.polski 24
j.angielski 17 wf 25 matematyka 18 matematyka 18
religia 17 wf 26 j.angielski 17 biologia 23

fizyka

19 chemia 23 wf 26 j.angielski 17

wdżr

17

historia

14

j.angielski

17

wf

25
   

  zaj. dodatk.

 

wf

25    
Czwartek 8.00
  Piątek 8.00
j.angielski 17 wf 25 j.niemiecki 14
geografia 19 chemia 23
matematyka 18 matematyka 18
j.polski 24 muzyka 19
fizyka 23 j.polski 19
historia 24 j.polski 24
plastyka 24 doradz. zawodowe 19
wf 26 zajęcia dodat.      
.