.5

Plan lekcji

rok szkolny 2019/2020

II półrocze

powrót  
Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Środa 8.00
j.niemiecki 14 j.polski 24

j.niemiecki

14
wf 26 j.angielski 17 historia 17

matematyka

18
matematyka 18 matematyka 18 informatyka 19
j.angielski 17 wf 25 geografia 19 j.polski 24
j.polski 24 wf 26 j.angielski 17 j.polski 24
biologia 23 plastyka 14 wf 26 j.angielski 17
fizyka 19

chemia

23

j.angielski

17

wf

25
   

  zaj. dodatk.

 

wf

25    
Czwartek 8.00
  Piątek 8.00
j.angielski 17 wf 25 chemia 23
biologia 23 matematyka 18
geografia 19 muzyka 19
gddw 18 j.polski 24
historia 19 religia 19
fizyka 23 zajęcia dodatkowe 23
religia 19 doradz. zawodowe 19
wf 26 zajęcia dodat.      
.