.5

Plan lekcji

rok szkolny 2018/2019

II półrocze

powrót  
Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Środa 8.00
przyroda 23 muzyka 14

historia

22
religia 18 matematyka 18

wf

22

j.angielski

17
polski 24 j.angielski 17 wf 22 j.polski 24
matematyka 18 wf 22 j.angielski 17 matematyka 18
historia 22 j.polski 24 zaj.komputerowe 19
plastyka 22 gddw 20 przyroda 23

 

     

zaj.techniczne

23
Czwartek 8.00
  Piątek 8.00
j.polski 24       wf 22
j.polski 24   j.angielski 17 wf 22
wf 22 j.angielski 17 j.polski 24
j.angielski 17 wf 22 matematyka 18
matematyka 18 przyroda 23
      religia 24
      wf 22    
.