.5

Plan lekcji

rok szkolny 2018/2019

II półrocze

powrót  
Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Środa

8.45

religia 17 wf 22/9    
j.polski 17 wf 22/9

matematyka

18
j.angielski 17 matematyka 18 j.polski 19
gddw 14 przyroda 23 historia 14
matematyka 18 j.polski 19 j.angielski 17
    plastyka 24 religia 24
   

informatyka

19    
Czwartek 8.00
  Piątek 8.00
wf 18/22 zajęcia dodatkowe 18/15
wf 18/22 j.polski 19
przyroda 23 matematyka 18
j.niemiecki 14 technika 23
j.polski 17 j.angielski 17
muzyka 14    
chór 14    
.