.

Materiały edukacyjne

powrót 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów do samodzielnej pracy w domu. Informacje od nauczycieli będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły czy portali społecznościowych, przez które nauczyciele kontaktowali się do tej pory z uczniami.

Zachęcamy do nauki.

 
 
 
.