.
powrót 
mgr Marta Gryl

nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia specjalnego

Ukończyła:
»  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kierunek-pedagogika, specjalność – edukacja specjalna w szkołach ogólnodostępnych
»  Studia podyplomowe – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
.