.
powrót 
 
mgr Magdalena Nowak
nauczyciel wychowania przedszkolnego

logopeda

Ukończyła:
»  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział  Studiów Edukacyjnych - kierunek: pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
»  Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek Logopedia
»  Studia podyplomowe - kierunek: Oligofrenopedagogika
Kursy, warsztaty i szkolenia  

-  Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

-  INTEL - Nauczanie ku przyszłości ( edukacja komputerowa)
-  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
- Terapeutyczne znaczenie zabaw i dramy w rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym
- Metoda nauki czytania wg dr Ireny Majrzak
- Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
- Uczymy się bawiąc - proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne
- Dla dzieci, z dziećmi i o dzieciach - kreatywne prowadzenie grup przedszkolnych
- Rytmika Viva
- Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania
- Aktywizujące metody współpracy przedszkola z rodzicami
- Profilaktyka niepowodzeń szkolnych w przedszkolu
- II Forum twórczych nauczycieli
- Wesoła szkoła 6-latka źródłem nowych doświadczeń i inspiracji dziecięcych zabaw
- Wspieranie rozwoju dziecka w edukacji elementarnej
- Wytwory plastyczne, tańce ludowe regionalne w pracy z dziećmi
- Planowanie rozwoju w systemie awansu zawodowego nauczyciela

- Diagnozowanie dziecięcych kompetencji do uczenia się matematyki na bazie dziecięcej matematyki

  prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
- Zastosowani metody dobrego startu w edukacji i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Wspomaganie psychoruchowe rozwoju dziecka - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
- Terapia negatywnych emocji u dzieci w wieku przedszkolnym
- Plastyka z wyobraźnią
- Każde dziecko czytać może. Przygotowanie do nauki czytania. Stymulacja i terapia dziecka od trzeciego roku życia
- Mały człowiek i jego wielkie problemy
- Aktywizujące metody współpracy przedszkola z rodzicami

 - Odimienna metoda nauki czytania według I.Majrzak

- Ocenianie kształtujące
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski - zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA

 - Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Taneczne różności" - warsztaty

 - Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży
- II ogólnopolska konferencja logopedyczna
.