.
powrót 
mgr Łukasz Firlej

nauczyciel fizyki

Ukończyła:
»  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – kierunek matematyka – specjalność matematyka finansowa i aktuarialna
»  Studia podyplomowe – Fizyka z astronomią
.