.

Kącik logopedyczny

powrót 

 

Drodzy Rodzice!
 
W NASZYM KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM ZNAJDZIECIE RADY ORAZ PROPOZYCJE ĆWICZEŃ I ZABAW USPRAWNIAJĄCYCH, WSPOMAGAJĄCYCH WYMOWĘ, KTÓRE MOŻECIE WYKONYWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU, JAK RÓWNIEŻ INNE CIEKAWOSTKI Z DZIEDZINY LOGOPEDII.
 

W roku szkolnym 2017/2018 opieką logopedyczną zostały objęte dzieci i wyodrębnione na podstawie badania logopedycznego przeprowadzonego w miesiącu wrześniu w naszym przedszkolu.

 

Zajęcia logopedyczne przeprowadzane były w formie zabaw oraz dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. Grupowe zajęcia logopedyczne obejmują  ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia motoryki małej i dużej, doskonalenie i wzbogacanie słownika dzieci.

 
Drodzy Rodzice!
 

Pamiętajmy, że zajęcia przeprowadzane w przedszkolu, w szkole  bez Waszej pomocy nie przyniosą oczekiwanych efektów. Jedynie ciągłość i systematyczność terapii kontynuowanej w domu jest gwarantem sukcesu Waszego dziecka w pokonywaniu wad wymowy.

 

.