.
powrót 
 
mgr Jolanta Żukowska
bibliotekarz, nauczyciel świetlicy

nauczanie indywidualne

Ukończyła:
»  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku  - kierunek: filologia rosyjska
»  Studia Podyplomowe -Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - Bibliotekoznawstwo
Kursy, warsztaty i szkolenia  

- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
- Intel - Nauczanie ku przyszłości
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Profilaktyka przemocy

- Pedagogika zabawy

- Zastępstwo doraźne - jak efektywnie wykorzystać czas
- Wprowadzenie do pracy z programem MOL Optivum
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
-  „ Bajkoterapia „ – Konferencja Metodyczna
- Elektroniczna szkoła     
- Ocenianie kształtujące
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
.