.
powrót 
mgr Helena Jagodzińska

nauczyciel matematyki

Ukończyła:
»  Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek – matematyka,
»  Studia podyplomowe – Informatyka i technologia informacyjna w szkole
.