.
powrót 
mgr Małgorzata Dominiak

nauczyciel j.polskiego

Ukończyła:
» Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wyższe studia magisterskie – geografia ze specjalnością nauczycielską.
» Studia Podyplomowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  w zakresie nauczania początkowego
» Studia Podyplomowe – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie polonistyki
Kursy, warsztaty i szkolenia  

- Kurs edukatorski programu „Nowa Szkoła”

- Kurs obsługi komputera
- Intel – Nauczanie ku przyszłości
- Kurs w zakresie wychowania komunikacyjnego dla nauczycieli techniki
- Kurs nauczania integralnego w zakresie nauczania początkowego
- Szkolenie z zakresu zagadnień profilaktyki – Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci w Łodzi
- Warsztaty szkoleniowe „Maraton zabawy”
- Trening asertywności dla nauczycieli i pedagogów
- Kurs „Pedagogika zabawy”
- Warsztaty dla nauczycieli geografii „Pomiar i multimedia w nauczaniu geografii”
- Kurs dla realizatorów „Programu dla Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”
- Szkolenie „Maraton” – Pracownia Profilaktyki Uzależnień przy Poradni  Uzależnień ALCOAL
- Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
- Pomiar dydaktyczny
- Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc
- Jakość komunikacji - jakością życia
- Pracować twórczo -  różne strategie w omawianiu tekstów poetyckich
- Nowy wymiar kształcenia języka polskiego w szkole podstawowej
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Oswajamy ortografię
- Warsztat teatralny w pracy z uczniem na różnych poziomach edukacyjnych
- Uczeń z ADHD na lekcjach j.polskiego
- Kurtyna w górę, czyli o kształceniu umiejętności polonistycznych w szkole

- Jak czytać, aby zrozumieć

- Kinoman mały a doskonały, czyli o edukacji filmowej w szkole podstawowej
- Jak uczyć, by słyszeć, jak patrzeć, by widzieć - błękit myśli Polonisty
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
- Konferencja metodyczna: Rozwijanie kompetencji językowych  podstawą sukcesu edukacyjnego.
- Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego
- Słowo z pasją, czyli jak mówić by skupić uwagę
- Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły
- Ocenianie kształtujące
- Pisząc bajki… czyli jak wychować twórcze, wrażliwe i pewne siebie dzieci
- Sztuka relacji międzyludzkich - czyli co wnosimy w relacji z drugim człowiekiem
- W poszukiwaniu twórczych rozwiązań – o efektywnym nauczaniu na lekcjach języka polskiego” – warsztaty metodyczne
- Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach" - warsztaty
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
- Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN”
 
.