.
powrót 
 
mgr Małgorzata Adamowska
nauczyciel przyrody, zajęć technicznych i zajęć komputerowych

Ukończyła:

»  Akademię Bydgoską im. K. Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych -  
    kierunek: Wychowanie Techniczne.

»  Studia Podyplomowe - Akademia Bydgoska - Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych - kierunek:
    Techniki Komputerowe w Edukacji.
»  Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Instytucjami Oświatowymi przy Instytucie Inżynierii
    Zarządzania Politechniki Poznańskiej
»  Studia podyplomowe - doradca zawodowy na Uniwersytecie Zielonogórskim
»  Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu
»  Studia podyplomowe - UAM  Poznań - Wydział Chemii - kierunek Przyroda
Kursy, warsztaty i szkolenia  

- Szkolenie - "Jak pisać dobre projekty?" - w ramach projektu Równać Szanse

- Szkolenie w ramach realizacji programu profilaktycznego "Trzymaj Formę"
- Stres w nauczaniu i uczeniu się oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach traumatyzujących
- Szkolenie w ramach realizacji programu "Zdrowie piersi"

- Wykorzystanie technik informatycznych i komunikacyjnych w pracy nauczyciela. Wykorzystanie pakietu CorelDRAW

- Działania lokalne na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
- Planowanie kariery zawodowej uczniów
-  Nauczyciel z klasą
- Technologie Informacyjne w Pracy Nauczyciela i Dyrektora Placówki Oświatowej
- Certyfikat opiekuna Szkolnego Centrum Multimedialnego i informatycznego
- "Szczęśliwy nauczyciel " szczęśliwy uczeń" - warsztaty
- Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego
- Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - cz. 1, 2, 3
- Administrator szkolnej pracowni internetowej opartej o system MS SBS 2003 - cz. 1, 2, 3
- Certyfikat "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
- Jak efektywniej radzić sobie w pracy z grupą o wzmożonych trudnościach wychowawczych
- Edukacja regionalna w szkole
- Profilaktyka zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej
- Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
- Podstawowy kurs webmasterów - tworzenie stron WWW
- Przedsiębiorczy nauczyciel - przedsiębiorczy gimnazjalista
- Pismo (gazeta) jako forma pracy z uczniami
- Certyfikat lidera INTEL-Nauczanie ku przyszłości
- Profilaktyka w szkole z uwzględnieniem potrzeb środowiska
- Profilaktyka uzależnień
- Certyfikat - rozwiązywanie problemów związanych z Microsoft BSB Serwer 4.0
- Nauczyciel - Wychowawcą
- Kurs pierwszej pomocy
- Nauczanie informatyki a reforma programowa 2009
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Bezpieczna szkoła 2009
- Sposoby motywowania uczniów do nauki
- ADHD i dysfunkcje parcjalne – zaleta czy koszmar?
- Gimp w praktyce
- Bezpieczna szkoła 2009
- Rozwiązywanie problemów techniczno-konstrukcyjnych oraz planowanie pracy na lekcjach techniki w szkole podstawowej
– Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.   - Techniki zdobienia przedmiotów

- Autorytet, motywacja, wsparcie - wykorzystanie multimediów w nauczaniu.
- Zajęcia przy komputerze z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
- Granty dla Ziemi - pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjną – kurs e-learningowy
- U progu świąt – Boże Narodzenie w sztuce origami – kurs doskonalący
- Kusudamy – origami- kurs doskonalący
- Ocenianie kształtujące
- Granty dla Ziemi - pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjną” – kurs e-learningowy
- Wielkanocne origami”-  kurs doskonalący
- Szkolenie OKE – procedury przeprowadzania sprawdzianu kl.VI
- Szkolenie SIO – procedury, rozporządzenia
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
- Podstawy programowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej
.