.

Profilaktyka zdalna w dobie obostrzeń

dotyczących COVID-19

 

powrót 

Dzisiejszego dnia odbyło się spotkanie policyjnego profilaktyka Elżbiety Żulewskiej z Dyrektorem Szkoły Elżbietą Grzelaczyk na temat profilaktyki zdalnej w dobie obostrzeń dotyczących COVID-19. Przeprowadzono rozmowy w zakresie rocznych zadań Szkoły i Policji dotyczących profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w miejscach publicznych i zamieszkania, bezpieczeństwa w sieci oraz w ruchu drogowym. Nie pominięto tematyki dotyczącej zagrożeń, takich jak przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza, przestępstwa z nienawiści (ksenofobia, nietolerancja).

 

Przekazano również informację na temat trwającego konkursu organizowanego przez GKP w Warszawie "Śnieżny dekalog", który polega na zilustrowaniu Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Odbyło się również krótkie szkolenie na temat możliwości  spotkania on-line z uczniami przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams.

 

                                                            M.Adamowska

.