.

Pasowanie na ucznia

 

powrót 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom" - tymi słowami dzieci z pierwszej klasy uroczyście zadeklarowały swoją przynależność do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach.

 
 

To doniosłe wydarzenie miało miejsce 1 września br. o godzinie 10.00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uroczystego pasowania na ucznia dokonała pani Marta Gryl, dyplomy wręczyła wychowawczyni Dorota Szymańska, a upominki swoim dzieciom przekazali dumni rodzice.

 
 
 
 
 
 
U progu nauki w szkole podstawowej życzymy Pierwszakom, aby każdy dzień  pobytu w naszej szkole był radosny,
a nauka była prawdziwą przyjemnością.

                                                            D.Szymańska

.