.

Kreatywnie na matematyce

 

powrót 

Uczniowie kl. 4 i 5 ćwiczyli na matematyce myślenie kreatywne. Dzieci tworzyły coś nowego z już istniejących i znanych elementów. Tym razem były to wielokąty. Pomysłowość dzieci jest ogromna.

 
 

 

 
 
 
 

 

                                                          D.Pływaczyk

.