.

Prawa i obowiązki młodzieży

 

powrót 
 
 
Dzisiejszy świat niesie bardzo wiele zagrożeń dla młodych ludzi. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że niebezpieczeństwo może spotkać ich na każdym kroku, a za popełnione czyny grożą sankcje karne. Dziś klasy 7a i 7b miały okazję wziąć udział w spotkaniu z Panią nadkomisarz Elżbietą Żulewską, która przybliżyła uczniom pewne zagadnienia. Młodzież dowiedziała się, jakie są ich prawa, ale także obowiązki, co oznacza być zdemoralizowanym, jak również przypomniane zostały kwestie związane z cyberprzemocą.
 
 

                                                            M.Maćkowiak

.