.

Dobre rady przed feriami

 

powrót 

Na kilka dni przed zimowym wypoczynkiem w szkole przeprowadzono szereg pogadanek z zakresu bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i nie tylko. Zajęcia przeprowadzono zarówno na lekcjach wychowawczych, jak i na spotkaniu z ratownikami pierwszej pomocy z OSP Chodzież. Zostały przedstawione zasady bezpiecznego przebywania na lodzie, podczas górskich wycieczek, na placach zabaw oraz spotkań z kolegami. Zostały przypomniane również informacje dotyczące tego, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy osobom znajdujących się w niebezpieczeństwie po załamaniu lodu i nie tylko.

 
 
 
 
 
 

                                                         M.Adamowska

.