.

Ważna lekcja

 

powrót 

26 października w naszej szkole odbyły się spotkania młodzieży klas VII i VIII z nadkomisarz Elżbietą Żulewską profilaktykiem chodzieskiej Policji, na których podejmowane były bardzo ważne tematy z obszarów bezpieczeństwa.

 
 

Omówiona została tematyka narkotyków, dopalaczy i środków odurzających w ramach kampanii MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Nadkom. Żulewska wskazywała na przyczyny sięgania po tego typu substancje przez młodzież, a także następstwa ich zażywania. Przypomniała o regulacjach prawnych oraz odpowiedzialności karnej nieletnich z tego tytułu.

 
 

Następnie poruszyła także tematykę bezpieczeństwa w sieci. Omówiła zjawisko przemocy i agresji rówieśniczej, które przejawia się zarówno w zachowaniach bezpośrednich jak i za pośrednictwem komunikatorów. Wskazała, na jakie zagrożenia w sieci są narażeni młodzi ludzie.

 
 
 
Celem takich działań jest wyposażenie młodzieży w umiejętności rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania nim, ale także uświadomienia im jakie są konsekwencje złych wyborów  w aspekcie społecznym, zdrowotnym, ale także prawnym.
 
 
 
 
 
 

B.Gumowska

.