.

Zamiast hejtu

 

powrót 
 

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przebiegającego pod hasłem „Działajmy razem!” w szkole przeprowadzono szereg zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, heju oraz bezpiecznych zachowań w sieci.

 
 
 

Na lekcjach informatyki, w zależności od grupy wiekowej, głównym tematem był problem hejtu wśród młodzieży i dorosłych oraz zagrożenia płynące z nadużywania internetu i komputera.

 
 
 
 
 
W klasie IV i V głównymi bohaterami zajęć był Plik i Folder. Wyjaśniali dzieciom jak tworzy się sieć, do czego możemy wykorzystać internet a przede wszystkim o jakich zasadach musimy bezwzględnie pamiętać. Efektem były wspólnie opracowane plakaty, które zdobiły szkolny korytarz. W klasach starszych wykorzystano scenariusze „Dzień z życia” oraz „Zamiast hejtu”. Podczas realizacji tematu zapoznano uczniów z pojęciami „hejtowanie” i „mowa nienawiści”. Omówiono sposoby reagowania ofiary i świadka. Wypracowano 10 zasad antyhejtowych, które zamieszczono w centralnym miejscu szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.Adamowska

.