.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

powrót 
 

12 czerwca uczniowie naszej szkoły dokonali wyboru nowej Rady Samorządu Uczniowskiego, która  od nowego roku szkolnego 2019/2020 będzie reprezentować społeczność uczniowską.

 
 

 

Spośród 9 kandydatów: Vanessy z kl. IV, Amelii, Marceliny, Leny, Karoliny i Dawida - kandydaci z kl. V oraz Uli i Nikoli z kl. VIa , a także  Sary z kl. VII w tajnych wyborach podczas głosowania wybrano:

 

Nikolę Pufalską na przewodniczącą samorządu

funkcję z-cy przewodniczącej będzie pełnić Sara Bogacz,

protokolantem została Urszula Hoffmann, 

a przedstawicielem RSU- Karolina Wrzeszcz.

 
 

Z kolei: Dawid Węgrzyn, Vanessa Dytman i Amelia Bentkowska jako poczet sztandarowy będą reprezentować szkołę podczas uroczystości szkolnych i poza szkolnych

 
 
 
 
 

Uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowym członkom pocztu sztandarowego nastąpi 19 czerwca podczas apelu kończącego rok szkolny 2018/2019.

 

Dotychczasowy SU w składzie: Oliwia Gajc z klasy VIIIa  oraz z klasy VIIIb - Karolina Dyoniziak, Wiktoria Górska i Amelia Grabowska  ustępuje ze względu na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Podobnie z pocztu sztandarowego odchodzi Konrad Marciniak.

 
Dziękujemy w/w uczniom za pracę w SU oraz życzymy, by w nowych szkołach zechcieli być również  aktywnymi "samorządowcami".

R.Superczyńska

.