.

STOP uprzedzeniom! STOP przemocy w szkole!

powrót 
 

O nienawiści i przemocy w szkole rozmawialiśmy na lekcjach języka polskiego.

 
 
 
 
Klasy szóste przygotowały plakaty i listy – odezwy do uczniów, które mają przeciwdziałać zachowaniom nagannym. Uczniowskie wytwory są wezwaniem do bycia rozsądnym i – przede wszystkim – dobrym. Punktem wyjścia do stworzenia  prac były polonistyczne rozważania nad wierszem Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”, w którym to poeta zwraca uwagę na powszechność egoistycznych zachowań w codziennych międzyludzkich relacjach i pokazuje, że nikt nie jest w stanie zranić człowieka tak, jak drugi człowiek.
 
 
 
 
 
Na lekcjach języka polskiego uczniowie zmierzyli się też z grą antydyskryminacyjną. Wcieli się w detektywów, którzy muszą rozwikłać zagadkę przestępstwa, mając do dyspozycji jedynie dziewięć poszlak i karty z wizerunkami podejrzanych. Uczniowie wiele dowiedzieli się o sobie samych – na przykładzie krótkiej edukacyjnej gry przekonali się, jak bardzo bazują na stereotypach i uprzedzeniach. Odkryli też, jak bardzo można kogoś skrzywdzić, gdy wyciąga się pochopne wnioski na temat stroju, fryzury czy wieku. Społeczne wyobrażenia, klisze i kalki, które stosujemy w codziennym życiu, bardzo często nie zdają egzaminu i są przyczyną braku prawdziwego kontaktu z drugim  człowiekiem.
 
 
 
 
 
Zajęcia mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom negatywnym pomagają uczniom radzić sobie z problemami, z którymi mierzą się podczas dorastania oraz kształtują postawy świadomych moralnie obywateli.
 
 
 

M.Dominiak

.