.

W hołdzie poległym

powrót 

Przedstawiciele szkoły w składzie: Agata, Sara, Amelia, Patryk i Konrad wzięli udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji poległych powstańców w chodzieskiej farze św. Floriana. Następnie po przejściu  pod Pomnik Wdzięczności wraz innymi delegacjami złożyli kwiaty w hołdzie poległym powstańcom, którzy 100 lat temu dzielnie walczyli o wyzwolenie Chodzieży i okolic spod okupacji germańskiego zaborcy.

 
 
 
 

R.Superczyńska

.