.

Rekolekcje Wielkopostne

powrót 

W dniach 27-29 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych. Prowadził je Ks. Arkadiusz Rosiński - Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Chodzieży.

 
Uczniowie zostali  podzieleni na 2 grupy (młodsza klasy I- IV i starsza uczniowie klas V- VIII). Gdy jedna z grup wykonywała określone zadania, druga grupa uczestniczyła w spotkaniach z księdzem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatniego dnia rekolekcji - w piątek wspólnie wszyscy zebrali się na Eucharystii w kaplicy na osiedlu w Strzelcach. W trakcie jej trwania uczniowie wielbili Boga śpiewem, a także zaangażowaniem reprezentantów z  poszczególnych klas, którzy włączyli się w oprawę liturgiczną (czytania mszalne, śpiew psalmu responsoryjnego, czytanie wezwań modlitwy powszechnej oraz procesję z darami) i posługę ministrancką przy ołtarzu.

 
 
 

R.Superczyńska

.