.

"Pomagać, rzecz ważna!

powrót 
 

Uczniowie klasy IV przystąpili do szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Cennych informacji i instrukcji udzielał ratownik medyczny Maciej Szafliński.

 
 
 
 

Po takim instruktażu i ćwiczeniach praktycznych, każdy uczeń bez problemu zaliczył jedną w 3 części egzaminu na kartę rowerową.

 
 
 
 
 
 

Gromkim "dziękujemy" oraz brawami czwartoklasiści podziękowali panu Maciejowi za cierpliwość, opanowanie, fachowość i poświęcony im czas!

 
 

M.Adamowska

.