.

Mikołajki

powrót 

 

MIKOŁAJKI w naszej szkole były dniem pełnym niespodzianek. Rada Rodziców w roli posłańców św. Mikołaja obdarowała wszystkie dzieci w szkole oraz przedszkolach upominkami i słodyczami. Serdecznie dziękujemy!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.