.

Matematyczny jeż

powrót 
 
 
 

30 października uczniowie IV klasy – Vanessa, Mateusz , Kamil , Jakub -  wzięli udział  w Gminnym  Konkursie Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Oleśnicy. Konkurs składał  się z dwóch części – testu pisemnego i  odpowiedzi ustnej.

 
 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

 

Gratulujemy!

 
 

W.Religa

.