.

Edukacja kosmiczna

powrót 

Uczniowie klasy pierwszej podsumowali cykl zajęć na temat kosmosu wykonując modele Układu Słonecznego. Dzięki tej pracy utrwalili kolejność występowania planet, ale także ćwiczyli modele zachowań społecznych – umiejętność pracy w grupie, wzajemne słuchanie wspólnie pracujących osób, zrozumienie, rozdzielanie pracy wśród członków własnej grupy.

 
 
 
 
 
 

A.Łuczak

.