.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

powrót 
 

Od 4 do 8 lutego w naszej szkole często mówiło się o bezpieczeństwie w sieci. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzono szereg zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, które trwały przez cały tydzień.

 
 

Odbyło się spotkanie z pedagogiem szkolnym Barbarą Gumowską z klasami IV-VIII na temat cyberprzemocy, jej skutków i konsekwencji prawnych.

 
 
 
 

Na zajęciach komputerowych i informatyce głównym tematem był problem hejtu wśród młodzieży i dorosłych. Dodatkowo uczniowie klas V-VI skorzystali z kursów e-learningowych dostępnych na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
 

 
 
 
 
Opracowano gazetki ścienne, między innymi z pracami dzieci. Przygotowano ściankę "Nie hejtuję, bo..." gdzie każdy mógł wyrazić swoje zdanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat nienawiści i przemocy w szkole poruszano również na lekcjach języka polskiego. Klasy szóste przygotowały plakaty i listy – odezwy do uczniów, które mają przeciwdziałać zachowaniom nagannym. Punktem wyjścia do stworzenia prac były rozważania nad wierszem Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”, w którym to poeta zwraca uwagę na powszechność egoistycznych zachowań w codziennych międzyludzkich relacjach i pokazuje, że nikt nie jest w stanie zranić człowieka tak, jak drugi człowiek.

 
 
 
 
Podsumowaniem całej akcji edukacyjnej było spotkanie z psychologiem szkolnym, który uświadomił młodzieży jak wielką a czasami nieodwracalną krzywdę możemy wyrządzić drugiemu człowiekowi przez lekkomyślne korzystanie z portali społecznościowych i nie tylko.
 
 

M.Adamowska

.