.

Dzień Patrona

powrót 

Dnia 22 listopada 2018 roku obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona.

 

Szkoła nasza postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić  100 - lecie Odzyskania Niepodległości  przez Polskę oraz 100 lat Powstania Wielkopolskiego, organizując Koncert „Pisk Białego Orła". Koncert został przedstawiony dwukrotnie - do południa dla społeczności uczniowskiej naszej szkoły, a  w godzinach wieczornych dla rodziców, społeczności lokalnej oraz przyjaciół naszej szkoły.                                             

Podczas koncertu można było obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów pod kierunkiem p. Jolanty Żukowskiej oraz p. Doroty Szymańskiej. Dekorację oraz scenografię do przedstawienia wykonała p. Małgorzata Marszałek. Fabuła przedstawienia została osnuta wokół historii wiejskiej, patriotycznej rodziny, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się do literatury okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność.  Wykorzystana podczas przedstawienia muzyka, piosenki, taniec z biało- czerwonymi szarfami  oraz wspaniała gra aktorska uczniów wywołały wśród oglądających łzy wzruszenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po przedstawieniu nadszedł czas na wspólne świętowanie tak wspaniałej Rocznicy. Pod kierunkiem  p. Jana Margowskiego  wystąpił szkolny chór oraz grupa wokalna Jan Boys, zapraszając wszystkich zebranych gości do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Dzięki temu w sali w Strzelcach wystąpił chyba największy chór jakim dyrygował p. Jan, a wykonana przez wszystkich na koniec "Rota" wywołała u wszystkich ponownie łzy wzruszenia. 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy przybyłym na uroczystość rodzicom, mieszkańcom Strzelec, przyjaciołom szkoły za to, że zechcieli wspólnie z nami świętować  100 - lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 
 
 
 

Za pomoc w przygotowaniu koncertu dziękujemy p. Dyrektor Elżbiecie Grzelaczyk, p. Dorocie Pływaczyk, Radzie Rodziców, p. Agnieszce Kin- Wojtaszek, Urzędowi Gminy w Chodzieży, Radzie Sołeckiej wsi Strzelce oraz grupie Jan Boys, która uświetniła nasz koncert.

J. Żukowska, D. Szymańska, M. Marszałek, J. Margowski

.