.

O bezpieczeństwie

powrót 

 

 

3 października odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem chodzieskiej policji, panią aspirant Karoliną Smardz-Dymek. Przede wszystkim omówiono zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły (w tym zasady poruszania się rowerem). Nie pominięto kwestii odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz poszanowania godności drugiej osoby (problem tolerancji, stalkingu). W pogadance udział wzięli uczniowie klas III-VII. W klasie pierwszej przeprowadzono osobne spotkanie, na zakończenie którego wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

 
 
 
 

B.Gumowska

.