.

"Cybernauci"

powrót 

„Cybernauci" – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas.

 

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

 
Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów dla wszystkich grup docelowych.
 
PIERWSZE SPOTKANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 16.30.
 

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich rodziców naszej szkoły, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem swoich dzieci w cyberprzestrzeni.

 

 

M.Adamowska
.