.

Bezpieczni

powrót 
 

Uczniowie klasy II podczas krótkiej wycieczki, utrwalili sobie jakie s¹ zasady bezpiecznego poruszania siê po drogach. Na koniec przeprowadzono krótki quiz z upominkami.

 
 
J.Grduszak
.