.
powrót 

mgr Ewa Porowska

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Ukończyła:
»  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - kierunek: ekonomia i organizacja budownictwa.
»  Studium Pedagogiczne - uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych
»  Studia Podyplomowe - Piła -  w zakresie przyrody

-  Wychowanie do życia w rodzinie

-  Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
-  INTEL - Nauczanie ku przyszłości ( edukacja komputerowa)
-  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach     
- Analiza zadań z przyrody na sprawdzianie po szkole podstawowej
- Jak uczyć elementów geografii na lekcji przyrody
- Wielkie formy ukształtowanie powierzchni Ziemi
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
- Widzę, słyszę, czuję - czy zmysły można oszukać
- Myślenie naukowe na lekcjach przyrody w szkole podstawowej zgodne z ideą nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
- Wykorzystanie eksperymentów i zajęć terenowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – Konferencja Metodyczna
.