.
powrót 
mgr Edyta Mendlik

nauczyciel języka angielskiego

Ukończyła:
»  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu -  Wydział Neofilologii - kierunek: Filologia – specjalność: język angielski językoznawstwo i informacja naukowa
Kursy, warsztaty i szkolenia  

- Awans zawodowy nauczyciela

- Zarządzanie procesem nauki i nauczania
- Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego
- Język oraz podstawy nauki i nauczania języka angielskiego
- Budowanie autorytetu nauczyciela. Jak wzbudzić szacunek u uczniów, rodziców i współpracowników
- Elementy kulturoznawstwa na lekcjach języka angielskiego
- Akty wizujące metody nauczania na zajęciach  języka angielskiego

- Certyfikat University of Cambridge ESOL Examinations English for Speakers of Other Languages: Managing  the teaching and learning process

- „THE S.P.I.C.E  RECIPE FOR DEVELOPING THE YOUNGEST MINDS”
-  „BEEP UP YOUR LESSONS WITH STAR IDEAS”
- Certyfikat Europejskiej Szkoły Kształcenia : język angielski dla zaawansowanych
- Certyfikat University of Cambridge ESOL Examinations English for Speakers of Other Languages: Language and background to language learning and teaching

- Różnice rozwojowe dzieci sześcio - i siedmioletnich , a planowanie i realizacja lekcji języka angielskiego z uczniami klas pierwszych w mieszanych grupach wiekowych

- Sposoby motywowania uczniów do nauki
- Ocenianie kształtujące
 - Let me tell you a story - konferencja metodyczna
- Angielskie asy z polskiej klasy”- realizacja wymagań podstawy programowej w kontekście przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty
- Trudny uczeń na lekcji języka angielskiego, czy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Oxford- sprawdzian bez tajemnic
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA

- Let me tell you a story - konferencja metodyczna 

- Angielskie asy z polskiej klasy- realizacja wymagań podstawy programowej w kontekście przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty
- ABC Prawa Oświatowego
- Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
.